Úradne, overené, (súdne) odborné a bežne preklady v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku
Tlmočnícke služby v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku

 

Ponúkam prekladateľské a tlmočnícke služby z /do ruského, ukrajinského a slovenského jazyka, ktoré sú výsledkom dlhodobej spolupráci s zahraničnými firmami, odbornej kompetencie a použitia najmodernejších prekladateľských CAD nástrojov – TRADOS.

Na prekladateľskom trhu pôsobím od roku 1998. Od roku 2006 poskytujem úradne overené (súdne) preklady z/do ruského, ukrajinského a slovenského jazyka.
Som zapísaná v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 970769, a ako tlmočník pod evidenčným číslom 950975;

Pracujem rýchlo a spoľahlivo. Preklady vyhotovujem osobne, a tým ručím za profesionalitu vyhotovených prekladov. Mám pracovné skúsenosti v zahraničí i na Slovensku.

Prekladateľské a tlmočnícke služby poskytujem pre klientov z celého územia SR i zo zahraničia.

     

Ing. Svetlana Durániková, 2013