Úradné, overené, (súdne) preklady
 • osobné doklady,
 • rodné listy, sobášne listy,
 • vysvedčenia, diplomy,
 • výpisy a odpisy z registra trestov,
 • doklad z matriky, dokumenty s Apostille.

Odborné preklady bez overenia

 • preklad softvéru z pôvodného jazyka do cieľového,
 • právne preklady,
 • texty v oblasti IT,
 • výpisy z registrov,
 • preklady medicínskych textov,
 • plné moci.

Bežné preklady

 • jazyková korektúra rodeným hovorcom,
 • úradné odborné a bežné tlmočenie,
 • obchodné rokovania, semináre a iné podujatia,
 • konferencie,
 • návštevy zahraničných partnerov,
 • tlmočenie a sprievod pri obchodných.

Výučba a doučovanie ruského jazyka

Zároveň zabezpečujem sprievodné služby spojené s prekladom (napr. zabezpečenie overenia listiny notárom, kopírovanie atď.) Preklady spracovávam v textovom editore a v prípade potreby aj v inom formáte. Pri preklade používam CAT nástroje -TRADOS.

     

Ing. Svetlana Durániková, 2013