Úradne, overené, (súdne) odborné a bežne preklady v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku
Tlmočnícke služby v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku

 

 • Medzinárodná konferencia „Zabezpečenie Schengenskej hranice“
             Medzinárodné oddelenie  hraničnej a cudzineckej polície
 • Medzinárodná konferencia
            „Rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva a jeho ochrana“
 • Medzinárodná konferencia
„20. výročie vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky“, Ústavný súd
  • Medzinárodné sympózium PRÁVO - OBCHOD – EKONOMIKA
  • Právnická fakulta Košice
  • Medzinárodná konferencia „Účtovníctvo a audit  spoločnosti“
  • Medzinárodná konferencia vzpieračov
  • Ústavný súd
  • Ministerstvo spravodlivosti
  • Ministerstvo vnútra
  • Košicky samosprávny kraj
  • Banky
  • Východoslovenská vodárenská spoločnosť  a.s.
  • U. S. Steel Košice
 
 • SPP a.s.
         
Ing. Svetlana Durániková, 2013