Úradne, overené, (súdne) odborné a bežne preklady v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku
Tlmočnícke služby v slovenskom, ruskom a ukrajinskom jazyku

 

Cena úradne overených (súdnych) prekladov je stanovená zákonom 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Ministerstva spravodlivosti SR. Úradne overený preklad (súdny preklad) z/do CJ 21,58 € / normostrana* (CJ - cudzí jazyk). Odborný a bežný preklad bez overenia - dohodou.

Spôsob platby:
  • prevodom na účet
  • v hotovosti
  • na dobierku
 
Nie som platiteľom DPH. Všetky potrebné informácie o aktuálnych cenách, akciách, bonusoch a výhodách Vám rada poskytnem telefonicky alebo e-mailom.

1* normostrana, ktorá pozostáva z 1800 znakov alebo 60 znakov v 30 riadkoch. Normostrana sa počíta z hotového prekladu, nie z originálu. Každá jedna samostatná neúplná strana alebo listina v rozsahu menšom, ako je jedna strana, považujú za jednu celú stranu.

     
Ing. Svetlana Durániková, 2013